"Zjawisko targumizacji na podstawie Targumu do Pieśni nad Pieśniami. Krytyczna edycja tekstu z manuskryptu M 1106 z analizą egzegetyczno-hermeneutyczną i tłumaczeniem", Marek I. Baraniak, Warszawa 2012 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 52 (2014) s. 243
Ł.N.-S. , Marek I. Baraniak (aut. dzieła rec.)

 

do góry