Spis utworów dramatycznych 1956-1991.

Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich, Tom 36, Numer 5-6 (1991) s. 240-253

 

do góry