[W dniu 4 kwietnia 1989 roku]

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 42, Numer 1-2 (1990) s. 216
Wojciech Dajczak

 

do góry