Dążenia do uporządkowania stosunków w zakonie w Prusach Krzyżackich w świetle protokołów powizytacyjnych z II połowy XV i początku XVI wieku

Echa Przeszłości, Tom 6 (2005) s. 31-39
Jan Gancewski

 

do góry