"Cztery wieki Mazowsza. Szkice z dziejów 1526-1914", Irena Gieysztorowa, Andrzej Zahorski, Juliusz Łukasiewicz, Warszawa 1968 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 17, Numer 4 (1969) s. 735-740
Jerzy Wiśniewski , Irena Gieysztorowa (aut. dzieła rec.), Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.), Juliusz Łukasiewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry