Wizja korytarza czesko-rosyjskiego według polskich map z 1920 roku

Studia Geohistorica, Tom 2 (2014) s. 99-106
Piotr Eberhardt

 

do góry