Zespół dóbr, dobra złozone, młyny i karczmy oraz folwarki prywatne: elementy krajobrazu własnościowego po zakończeniu wojny trzynastoletniej w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach

Echa Przeszłości, Tom 13 (2012) s. 73-95
Jan Gancewski

 

do góry