Coaching menedżerski jako metoda rozwoju kapitału ludzkiego na przykładzie firmy Deloitte

Coaching Review, Numer 1 (2011) s. 117-132
Alicja Majka

 

do góry