Analiza nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej realizowanej przez NZOZ „Zdrowie dla ciebie” w Bydgoszczy w 2008 roku

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, Numer 1 (2015) s. 137-148
Teresa Branicka-Bielecka, Juliusz Jakubaszko, Andrzej Witkowski, Ewa Zielińska, Piotr Porzych

 

do góry