Wykorzystanie strategii innowacyjnych opartych na kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego w procesie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa – na przykładzie przedsiębiorstw z grupy MŚP z branży przemysłu metalowego

Przedsiębiorczość - Edukacja, Tom 5 (2009) s. 155-164
Danuta Janczewska

 

do góry