Ballady Johanna Rudolfa Zumsteega jako źródło inspiracji dla młodego Franza Schuberta

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, Numer 1 (2008) s. 29-39
Michał Lewicki

 

do góry