Niemieckie bombardowania Poznania 1 września 1939 r. : przyczynek do badań wydarzeń wrześniowych 1939 r. w Poznaniu

Kronika Miasta Poznania : kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania : organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Tom 32, Numer 3 (1964) s. 17-34
Zenon Szymankiewicz

 

do góry