Przepadek przedmiotów w nowym Kodeksie karnym

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Tom 1, Numer 2 (1997) s. 73-96
Janusz Raglewski

 

do góry