Wokół problemów z zasadą nulla poena sine lege przy dostosowywaniu kary orzeczonej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Tom 13, Numer 2 (2009) s. 33-54
Michał Królikowski

 

do góry