Wystąpienie dr. hab. Pawła Wilińskiego podczas dyskusji panelowej na konferencji "Reguły kolizyjne w międzynarodowym prawie karnym w perspektywie wykonywania europejskiego nakazu aresztowania" : (rozważania na kanwie uchwały Sądu Najwyższego z 3 marca 2009 r., sygn. I KZP 30

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Tom 13, Numer 2 (2009) s. 87-95
Paweł Wiliński

 

do góry