Obiektywna czy subiektywna przewidywalność? Głos w sprawie sporu dotyczącego nieświadomej nieumyślności

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Tom 19, Numer 1 (2015) s. 51-100
Szymon Tarapata

 

do góry