Działalność wydawnicza w dziedzinie źródeł do historii państwa i prawa polskiego. Osiągnięcia i niepowodzenia

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 32, Numer 2 (1980) s. 1-27
Stanisław Grodziski

 

do góry