Postępowanie w przedmiocie uchylenia prawomocnego mandatu karnego na gruncie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Tom 13, Numer 3 (2009) s. 179-211
Tomasz Krawczyk

 

do góry