O osobliwościach kar pieniężnych, czyli nie taka grzywna prosta, jak się wydaje

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Tom 15, Numer spec. (2011) s. 89-96
Wojciech Dadak

 

do góry