Rozróżnienie mówienia i pokazywania w świetle krytyki koncepcji Russella i Fregego przez wczesnego Wittgensteina

Filozofia Nauki, Tom 21, Numer 3 (2013) s. 123-141
Piotr Dehnel

 

do góry