Wybrane aspekty podstaw funkcjonowania polskiej administracji samorządowej

Studia Ełckie, Tom 16, Numer 1 (2014) s. 27-42
Marcin Radziłowicz

 

do góry