Status lubelskiej Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w świetle polskiego prawa konstytucyjnego (1946-1955)

Studia Ełckie, Tom 16, Numer 1 (2014) s. 43-65
Bogdan Sekściński

 

do góry