Godne zachowanie się pracownika w kontekście wypełniania pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy : 100 § 2 pkt 4 k.p.

Studia Ełckie, Tom 16, Numer 1 (2014) s. 67-77
Krystyna Ziółkowska

 

do góry