Ludowa rzeźba drewniana w wyposażeniu warmińskich kapliczek i krzyży dawniej i dziś

Studia Ełckie, Tom 16, Numer 2 (2014) s. 183-202
Stanisław Kuprjaniuk

 

do góry