Internowanie biskupa Stanisława Łukomskiego, czyli o obchodach żałobnych marszałka Piłsudskiego w diecezji łomżyńskiej

Studia Ełckie, Tom 16, Numer 3 (2014) s. 267-279
Wojciech Guzewicz

 

do góry