Kobiety w kulturze i religii społeczności żydowskiej w świetle Ksiąg Machabejskich

Studia Ełckie, Tom 16, Numer 3 (2014) s. 391-426
Grzegorz M. Baran

 

do góry