Sprawozdanie z X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesna rodzina: perspektywy lokalne i europejskie". Kraków, Uni-wersytet Papieski Jana Pawła II 23-24 października 2013 r.

Studia Ełckie, Tom 16, Numer 3 (2014) s. 459-462
Dariusz Lipiec

 

do góry