Przyczyny i procedura wydalenia ze stanu duchownego

Studia Ełckie, Tom 16, Numer 4 (2014) s. 495-522
Marta Wronowska

 

do góry