Kościół łomżyński wobec partii politycznych w II RP

Studia Ełckie, Tom 17, Numer 1 (2015) s. 19-30
Wojciech Guzewicz, Ewelina Grygorczyk

 

do góry