W filozofii trzeba się spierać właściwie o wszystko : o życiu, osobie i twórczości Profesor Elżbiety Pietruskiej-Madej

Filozofia Nauki, Tom 9, Numer 3 (2001) s. 5-23
Jacek Juliusz Jadacki

 

do góry