"Zarządzanie kapitałem ludzkim małych i średnich przedsiębiorstw", pod red. nauk. Henryka Króla, Warszawa 2007 : [recenzja]

Contemporary Economics, Tom 2, Numer 2 (2008) s. 203-206
Kazimierz Doktór , Henryk Król (aut. dzieła rec.)

 

do góry