Być czy mieć? Hierarchia kapitałów w wybranych przedsiębiorstwach ICT na Pomorzu

Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 16, Numer 3 (1) (2015) s. 111-127
Anna Maria Lis, Adrian Lis

 

do góry