Europejska różnorodność wartości : implikacje dla zarządzania

Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 16, Numer 3 (1) (2015) s. 129-144
Barbara Mazur

 

do góry