Cultural aspects of marketing management in traditional and modern sectors

Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 16, Numer 3 (1) (2015) s. 145-155
Joanna M. Moczydłowska, Urszula Widelska

 

do góry