Cele zagranicznych misji ekspatriantów oraz transfer wiedzy między obcokrajowcami a lokalną kadrą – na podstawie studium przypadku w filii niemieckiej korporacji w Polsce

Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 16, Numer 3 (1) (2015) s. 205-225
Sylwia Przytuła

 

do góry