"Повесть временных лет jako źródło do dziejów Polski - w świetle nowszej literatury", Andrzej Feliks Grabski, "Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego" 1-2 (1955), s. 258-292 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 2 (1958) s. 219
Stanisław Alexandrowicz , Andrzej Feliks Grabski (aut. dzieła rec.)

 

do góry