"Zarys historii prasy polskiej w latach 1661-1831", Jerzy Łojek, Warszawa 1972; "Zarys historii prasy polskiej w Królestwie Polskim w latach 1864-1904", Zenon Kmiecik, Warszawa 1971; "Prasa Galicji w dobie autonomicznej 1867-1918", Jerzy Myśliński, Warszawa 1972; "Prasa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939", Andrzej Paczkowski, Warszawa 1971 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 18 (1973) s. 235-237
Ireneusz Ihnatowicz , Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.), Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.), Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.), Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Zenon Kmiecik ,Zarys historii prasy polskiej w Królestwie Polskim w latach 1864-1904 ,Warszawa 1971 : [recenzja] ,
Jerzy Myśliński ,Prasa Galicji w dobie autonomicznej 1867-1918 ,Warszawa 1972 : [recenzja] ,
Andrzej Paczkowski ,Prasa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 ,Warszawa 1971 : [recenzja]

 

do góry