XIV Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna (Białystok-Białowieża, 8-10 września 2004)

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 49 (2004) s. 270-275
Elżbieta Bogdanowicz, Lila Citko

 

do góry