Specyfika polskich ceremoniałów dwrorskich i kościelnych w świetle relacji Giovanniego Paola Mucante z lat 1596-1597

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 109, Numer 3 (2002)
Jan Seredyka, Włodzimierz Kaczorowski

 

do góry