Przejście na spadkobiercę uprawnień przedsiębiorcy w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Civitas et Lex, Numer 4 (8) (2015) s. 33-42
Jarosław Dobkowski

 

do góry