Matłak, pow. Suwałki

Informator Archeologiczny : badania, Tom 1 (1967) s. 13-14
Sylwia Wierzbicka-Pawłowska

 

do góry