"The Declin of the Medieval Cistercian Laybrotherhood", J. Donnelly, New York 1949 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 43, Numer 1 (1952) s. 129-134
Teresa Wąsowiczówna , J. Donnelly (aut. dzieła rec.)

 

do góry