Jeszcze o archiwaliach z Poitiers dotyczących emigracji polskiej w XIX w.

Przegląd Historyczny, Tom 70, Numer 3 (1979) s. 608-610
Sławomir Kalembka

 

do góry