Aktualne zapożyczenia francuskie we współczesnym słownictwie polskim i rosyjskim (rzeczowniki)

Acta Polono-Ruthenica, Tom 5 (2000) s. 209-217
Iwona Borys

 

do góry