Структурнo-семантичні особливості українських і польських слів з префіксами не-, без- i nie-, bez-

Acta Polono-Ruthenica, Tom 5 (2000) s. 265-273
Mirosława Czetyrba

 

do góry