"Duchowieństwo katolickie wobec sprawy narodowej (1764-1864)", Hanna Dylągowa, Lublin 1981 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 74, Numer 2 (1983) s. 412-413
Andrzej Biernat , Hanna Dylągowa (aut. dzieła rec.)

 

do góry