Wojciech Giertych OP i ks. Tomáš Halík: dwie perspektywy filozoficzne i teologiczne – jakie możliwości dialogu?

Warszawskie Studia Teologiczne, Tom 25, Numer 1 (2012) s. 47-56
Jan Konarski

 

do góry