Specyficzne środki wyrazu i konsekwencje ich użycia w Jon 1, 4-6

Warszawskie Studia Teologiczne, Tom 27, Numer 2 (2014) s. 195-201
Dariusz Bartoszewicz

 

do góry