Ocena dyskusji na temat autentyczności Listów do Tesaloniczan

Warszawskie Studia Teologiczne, Tom 27, Numer 2 (2014) s. 223-239
Mateusz Krawczyk

 

do góry