Szkolenia pracowników w przedsiębiorstwach w świetle badań wybranych branż regionu Dolnego Śląska

Gospodarka Rynek Edukacja, Tom 12, Numer 2 (2011) s. 23-28
Piotr Jarco

 

do góry